هیمالیا - نرم افزار مدیریت سردخانه

هیمالیا یک نرم افزار جامع و کاربردی برای مدیریت سردخانه های میوه می باشد. این نرم فزار به گونه ای اولین نر افزار رسمی و تجاری ما بود که اقبال خوبی هم پیدا کرد. این نرم افزار توسط من و هادی در سال 83 یا 84 نوشته شد و از همان زمان با تغییرات جزئی در حال استفاده است. اولین نسخه این نرم افزار را به سردخانه بزرگ تربت حیدریه که توسط برادران راستگو اداره می شد نوشته شد و بعد ها توسط سایرین استفاده شد از جمله شرکت کشت صنعت عادل شیراز.
دفعات بازدید : ۱۶۵۷ مرتبه    زمان درج این مطلب : -